Amilaz

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp

Numune Türü: Serum

Kullanımı: Pankreas fonksiyon testlerinden biridir. Pankriatit, pankreatik kist ve psödokistler, parotis bezi enfeksiyonları, intestinal obstrüksiyon ve enfarktüsler, ektopik gebelik safra yolları hastalıkları, diyabetik ketoasidoz, peritonit, makroamilazemi bazı akc. ve over tümerleri, böbrek yetmezliği, ERCP, abdominal travma, kafa travması, viral enfeksiyonlar ve alkol kullanımı serum amilaz düzeyini arttırırken, pankeas yetmezliği kistik fibrozis, ağır karaciğer hastalıkları ve pankeatektomi sonrası amilaz düzeyi düşer. Ayrıca Oddi finkterinde kasılmaya neden olan narkotik analijezikler v.b bazı ilaçlarda serum amilaz düzeyinde artışa neden olabilir.

Numune Red Kriteri: Hemoliz, ikter, lipemik numune

Referans Aralığı: 36-128U/L

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates