Elisa Tetkikleri

ANTİ HBS

SİNONİM: HBs Ab

:Numune kabulünden 2 gün sonra saat 14.30 da

Numune türü: serum

Numune miktarı:5 ml.kan

Numune kabı: kırmızı kapaklı tüp

REFERANS DEĞERTLERİ: Negatif

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter

HBS.AG

SİNONİM: HEPATİT B Surface antigen

ÇALIŞMA ZAMANI: Hergün

SONUÇ VERME ZAMANI: Numune kabulünden 2 gün sonra saat 14.30da

NUMUNE TÜRÜ: SERUM

NUMUNE MİKTARI: 5 ml. Kan

NUMUNE KABI: Kırmızı kapaklı tüp

Referans Değerleri: negatif

NUMUNE RED KIRİTERLERİ: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter

ANTİ-HCV

ÇALIŞMA ZAMANI: Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI: Numune kabulünden 2 gün sonra  saat 14: 30da

NUMUNE TÜRÜ: Serum

NUMUNE MİKTARI: 5 ml. Kan

NUMUNE KABI: Kırmızı kapaklı tüp

REFERANS DEĞERLERİ: Negatif

MUMUE RED DEĞERLERİ: Negatif

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Aşırı hemoliz, lipomi, İkter

ANTİ-HIV

SİNONİM: Human immunodeficiency virusa antikoru

ÇALIŞMA ZAMANI: Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI: Numune kabulünden 2 saat sonra 14:30 da

NUMUNE TÜRÜ: Serum

Numune miktarı: 5 ml kan

NUMUNE KABI: Kırmızı kaplı tüp

REFERANS DEĞERLERİ: Negatif

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Aşırı hemoliz, lipemi, İkter

Anti nükleer antikor (ANA)

Çalışma zamanı : hergün

Sonuç verme süresi : ertesi gün

Numune türü : serum

Miktarı: 200 ul

Kullanımı: kollajen doku hastalığı şüphesinde hastaya yaklaşımın ilk basamağıdır.sistemik veya organ spesifik otoimmün hastalıkların tanısında kullanılır.

Anti nötrofil stoplazmik antikor (ANCA)

Çalışma zamanı : hergün

Sonuç verme süresi : ertesi gün

Numune türü : serum

Miktarı: 200 ul

Kullanımı: nötrofil lizozomal enzimlere karşı gelişen spesifik antikorları saptar.

Anti CCP

Çalışma zamanı : salı

Sonuç verme süresi : ertesi gün

Numune türü : serum

Miktarı: 1 mL

Kullanımı: romatoid artrit tanısında kullanılır.

Anti HAV IgG

Çalışma zamanı : hergün

Sonuç verme süresi : ertesi gün

Numune türü : serum

Miktarı: 400 ul

Kullanımı: hepatit A’ya karşı immünitenin olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılır.

Anti HAV IgM

Çalışma zamanı : hergün

Sonuç verme süresi : ertesi gün

Numune türü : serum

Miktarı: 400 ul

Kullanımı: akut HAV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. 15-45 günlük bir inkübasyonu takiben semptomların ortaya çıkması ile beraber kanda görülür ve genelde 3-6 ay pozitif kalır.

Anti HBc IgM

Çalışma zamanı : hergün

Sonuç verme süresi : ertesi gün

Numune türü : serum

Miktarı: 400 ul

Kullanımı: akut HBV enfeksiyonlarının  tanısında kullanılır. Semptomlar ortaya çıktıktan hemen sonra kanda görülür.

Anti Hbe

Çalışma zamanı : hergün

Sonuç verme süresi : ertesi gün

Numune türü : serum

Miktarı: 400 ul

Kullanımı: HBV enfeksiyonunun takibinde kullanılır.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates