Kültür Örnekleri

İDRAR KÜLTÜRÜ

İdrar örneği alınmadan önce, idrar yollarının dış kısmı bir dezenfektan ile silinir. Sonra steril bir gazlı bez ile kurulanır. İdrarın ilk kısmı dışarı atıldıktan sonra, orta kısmı steril bir kapta toplanır. Daha sonra idrar kabının ağzı kapatılarak kısa sürede laboratuara ulaştırılır. Hemen ekilmediği durumda 1 saat kadar buzdolabında bekletilir.

NUMUNE RED KRİTERLERİ: 1 saatten daha fazla oda ısısında beklemiş idrarlar, kataterli hastalarda torbadan yada katater ucundan alınan idrar ve steril olmayan kaba alınmış örnekler kültür için uygun değildir.

BOĞAZ KÜLTÜRÜ

Boğaz kültürü alınırken eküvyonlu tüpten yararlanılır. Hastanın ağzını iyice açması derin bir nefes alması söylenir. Bu amaçla dil basacağı da kullanılabilir. Eküvyonun ucu, ağız içinde hiçbir yere değdirilmeden direkt her iki tonsilla ve araka farinkse , varsa iltihaplı yerlere de sürülür. Daha sonra, eküvyon ağız içinde hiçbir yere değdirilmeden çıkarılır ve tüpün içine batırılır. En kısa zamanda labaratuara gönderilerek ekim yapılması sağlanır.

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Steril olmayan eküvyon ile alınmış örnekler çalışmaya alınmaz.

BURUN KÜLTÜRÜ

Burun kültürü, boğaz kültüründe olduğu gibi, eküvyon ile alınır. Eküvyon ucu burun deliklerine sokularak örnek alınır ve bu eküvyon, içerisinde taşıma besiyeri olan tüpe batırılır. Ayrıca kulak burun boğaz uzmanları tarafından sinüzitlerde, sinüs ağızlarından da kültür alınabilir.

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Steril olmayan eküvyon ile alınmış örnekler çalışmaya alınmaz.

BALGAM KÜLTÜRÜ

Mümkünse sabah aç karnına alınmalıdır. Hasta balgamını steril bir kaba çıkarır. Çıkarılan örnek, mümkün olduğunca az tükrük içermelidir. Hemen kültür yapılacaksa, balgam bir ik saat buzdolabında bekletilebilir.

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Belirgin olarak tükürükten ibaret görülen ve steril şartlarda alınmayan örnekler çalışmaya alınmaz.

GAİTA KÜLTÜRÜ

Dışkı örneği steril kapaklı bir kap içine alınmalı ve etrafa bulaştırılmadan laboratuara taşınmalıdır. Hasta dışkı vermiyor ise steril bir eküvyon ile rektal yolla alınabilir. Parazitolojik incelemeler için eküvyonla alınan örnek yeterli değildir. Steril plastik örnek kabına alınan gaita en geç 30 dakika içerisinde laboratuara ulaştırılmalıdır. Bu süre aşılacak ise örnek Carry –Blair transport besiyer içerisinde laboratuara gönderilmelidir.

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Dışkı ile kirlenmiş ve steril olmayan kaplara alınmış örnekler çalışmaya alınmaz.

KAN KÜLTÜRÜ

Kan kültürü hastanın ateşi yükselmeye başladığı dönemde alınmalıdır. Hastanın damarına girilecek deri bölgesi dezenfektanlarla temizlenmeli ve daha sonra, steril enjektör ile damara girilmeli, 5ml.kan alındıktan sonra, hem iğnenin ucu, hem de kan kültür şişesinin ağzı, alevden geçirilmelidir. Daha sonra  kan, içinde antikoagulan madde bulunan şişesi içine boşaltılmalı ve örnek hızla laboratuara ulaştırılmalıdır.

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Barkodu olmayan kan kültür şişeleri çalışmaya alınmazlar.

MENİ KÜLTÜRÜ

Steril bir kap içerisinde örnek verilir. Örnek verilmeden önce hasta genital organların temizliğine, kontaminasyon olmaması açısından dikkat ermelidir.

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Steril olmayan kaplara alınan örnekler çalışmaya alınmazlar.

VÜCUT SIVILARI

Bu örneklerin başlıca, beyin omurilik sıvısı (BOS) ve plevra sıvısıdır. Örnek iğne aspirasyonu ile alınır. Örnek alınacak bölgede önce deri temizliği yapılır ve aspirasyon iğnesi ile vücut boşluğuna girilir, iğne içerisine sıvı çekilir. Bu örnek en kısa zamanda laboratuara ulaştırılır. Bos soğukta değil oda ısısında bekletilir.

NUMUNE RED KRİTERLERİ: Steril şartlarda alınmayan örnekler çalışmaya alınmazlar.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates