Kreatinin Klirensi

Çalışma zamanı: Her gün

Sonuç verme zamanı: Aynı gün

Numune Türü: Serum ve 24 saatlik idrar

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp(serum) 24 saatlik idrar soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 6 N HCL veya borik asit üzerine toplanmış idrarlarda kabul edilir.

Hastanın Hazırlanması: Test süresince çay ve kahve İçilmemeli,herhangi bir ilaç kullanılmamalı, egzersiz yapılmamalıdır.

Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve böbrek hastalıklarının takibinde kullanılır. Glomerüler filtransyon hızının azaltan her türlü böbrek hastalığı, şok, hipovolemi, nefrotoksik ilaçlar, konjestif kalp yetmezliği ve dehidratasyon kreatinin klerensinde düşmeye neden olur.

Numune Red Kriteri: Numunenin yanlış toplanması

Referans Aralığı:

E:90-139ml/dk

K:80-125ml/dk

Üre Nitrojeni

Sinonim: BUN, Üre

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç verme zamanı: Aynı gün

Numune Türü: Serum

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp

Kullanımı: Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Yaş ve diyetteki protein içeriği arttıkça BUN düzeyi artar. Renal perfüzyonun azaldığı durumlar, akut ve kronik intrensek böbrek hastalığı, postrenal obstrüksiyon ve yüksek proteinli diyet serum BUN düzeyini yükseltirken, düşük proteinli diyet, gebeliğin son dönemleri, infarklar, akromegali, ağır karaciğer hastalıkları ve Coeliac Sprue’da BUN düzeyi düşer.

Numune Red Kriteri: Hemolizli numune, eksik serum, serumu ayrılmadan kırmızı kapaklı tüpte beklemiş kan.

Referans aralığı: 12–43 mg/dl

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates