Klorür

Sinonim: CI

Çalışma Zamanı:  Her gün

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp

Kullanım: Elektrolit dengesi ve asit baz ile su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Dehidratasyon, renal tübüler asidoz, akut böbrek yetmezliği, diabetes insipidus, salisilat inoksikasyonu ve respiratuvar alkozda serum CI düzeyi artarken aşırı kusma, aldosteronizm, respiratuvar asidoz ve su intoksikasyonu  gibi durumlarda ise CI düzeyi düşer.

Numune Red Kriteri: Hemoliz

Referans Ağırlığı: 101-111 mmol/L

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates