Hakkımızda

Üç Gen Tıbbi tahlil laboratuvarında;

 • Biyokimyasal tetkikler

 • Meslek Hastalıkları

 • Doku Tiplendirme testlerini

gerçekleştirmek üzere 3 özellikli birimden oluşmuştur.

Doku Tiplendirme Laboratuvarımız

Doku Tiplendirme Laboratuvarında organ nakli gereken hastalara ( kemik iliği ve böbrek nakli ) ve yakınlarına ait testler yapılmaktadır.

Tıbbi tahlil laboratuvarımız Doku Tiplendirmede Ege Bölgesi ve İzmir'in ruhsatlı tek özel laboratuvarıdır.

HLA Class I ve Class II antijenleri DNA bazlı PCR tekniği ile gerçekleştirilmektedir. Crossmatch, Panel Reaktif Antikorlar ve Flow Sitometrik ölçümler de yine bu bölümde yapılmaktadır.

Behçet Hastalığı, Ankilozan Spondilit, Romatoid Artirit, Çölyak, tip 1 Diabetes Mellitus için de ilgili HLA antijenleri saptanabilmektedir.

Biyokimyasal tetkikleri bölümünde;

 • Rutin Biyokimya
 • Endokrin
 • Hematoloji
 • İlaç Düzeyleri
 • Tümor Belirleyiciler
 • Seroloji
 • İmmunoloji
 • İdrar ve Vücut Sıvıları Analizleri

yer almaktadır.

tıbbi tahlil laboratuvarı izmir     

Meslek Hastalıkları Laboratuvarında

İşçi sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gerekli olan ve endüstri çalışanlarına yönelik spesifik testler gerçekleştirilmektedir. Bu bölümde Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi ile Kurşun ; Bakır Alüninyum gibi izelementlerin yanısıra Türkiye' de sayılı Laboratuvarda çalışılan Kadmiyum , Krom, Nikel , Civa , Selenyum gibi ağır metaller de ölçülebilmektedir.

Ayrıca gaz kromatografisi ile kanda benzen, toluen, xylene, n-hegzan gibi uçucuların yanısıra aldehid, keton, glikol gibi toksik maddeler ölçülebilmektedir.

Bunların dışında; İşyerinde yoğun olarak kullanılan farklı kimyasal etkenlere göre yapılması gereken ilgili testlerde tarafımızdan yapılabilmektedir.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates