Solvent Tayini

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 1 gün sonra

Numune Türü: %1lik bütanol çözeltisi + 1 ml Kan

Numune Kabı: Cam Vial

Numune RED Kriteri: Kapağın tam kapanmaması, Karışımın doğru hazırlanmaması, Kullanılmış viale alınması

Gaz Kromatografisi ile Yapılan Uçucu listesi

 • Benzen
 • Toluen
 • N-hegzan
 • Ksilen ( o-xylene  ,   p-xylene  ,   m-xylene )
 • Butil glikol
 • Aset aldehit
 • Aseton
 • Butil glikol asetat
 • Stiren
 • Butil akrilat
 • Octanol
 • Metil alkol
 • Etil alkol
 • Metil etil keton (MEK)
 • Etil asetat
 • Karbonsülfür
 • Asetonitril
 • İzopropil asetat
 • Dietilen glikol
 • Formaldehit
 • Dietil eter
 • Diklorometan
 • Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
 • Metil asetat
 • İzopropil alkol
 • Tetrahidrofuran (THF)
 • Trimetil pentan
 • Trikloretilen (TCE)
 • Heptan
 • Metil akrilat
 • Metil izobutil keton
 • Xylol
 • Amil alkol
 • Butil asetat
 • Hexanal
 • Decene
 • Decanal
 • 1,2,4 trimetil benzen
 • Dimetil sülfoksit (DMSO)
 • Tetrabutil amonyum hidrat
 • 2-etil hexanoic asid
 • Merkaptan
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates