Numune Alma, Kabul - Red Kriterleri

Aşağıda belirtilen şekilde olamayan numuneler kabul edilmez ve enfekte atık olarak değerlendirilir.

1-      Üzerinde hastanın adı soyadı yazılmamış numuneler

2-      Numunenin alındığı tüp hatalı ise ve taşındığı ortam uygun olmayan numuneler.

3-      Numune kabı belirgin şekilde kontamine olmuş, numune kabından belirgin sızıntısı olan numuneler.

4-      Aşırı hemoliz ve lipemi (çalışılacak teste bağlı olarak) olan numuneler

5-      Antikoagülan eklenmiş olduğu halde pıhtılı olan numuneler

6-      Yetersiz numuneler reddedilir.

 

İstek formunda temel olarak doldurulması gereken bilgiler;

  • Hastanın adı-soyadı
  • Vericinin adı soyadı
  • Örneğin adı
  • Örneği gönderen doktorun adı-soyadı
  • Hasta hakkında genel bilgiler
  • Numune alınış tarihi ve saati

 

   ̶    Laboratuvar istek formunda bildirilen bilgiler ile gönderilen numune arasında uygunsuzluk olması durumunda ilgili bölüm ile temas kurulur sorun düzeltilmeye çalışılır, düzeltilmez ise numune işleme alınmaz.

  ̶   Laboratuvar istek formu üzerinde hasta örneğine ait bulaşlar var ise örneği gönderen bölümden doktor veya sorumlu hemşire tarafından not düşülmüş olan yeni bir istek formu istenir.

 

   ̶   Tetkik için yetersiz numune gönderilmesi halinde laboratuvar tarafından ilgili bölüm uyarılır ve örneğin miktarının arttırılması mümkün değil ise klinisyen ve laboratuvar görüşerek testler iptal edilir. ,

   ̶  Rutin tüplerine alınmış ve santrifüjlenmiş numuneler laboratuvara ulaştırılması 2 saatten fazla zaman alacak ise buzdolabında +4ºC’de bekletilmelidir.

   ̶   Alındıktan sonra 2 saatten fazla zaman geçmiş; cross match için heparinli tüplere alınan numuneler red edilir.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates