Lipaz

Sinonim: Triaçilgliserol açilhidrolaz

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp

Numune Türü: Serum

Kullanım: Pankreas fonksiyon testlerindendir. Pankriatitler, safra kesesi koliti, strangüle veya enfarkte bağırsak, pankreas kist veya pseudokistleri ve peritonitlerde serum lipaz düzeyi artar. Akut Pankriatitde  serum lipaz aktivitesi serum amilazından daha uzun süre yüksek kalır. Ayrıca akut Pankriatit için lipazın sensitivite ve spesifitesi amilazdan daha yüksektir. Pankriatitlerde asit sıvısındaki lipazda yükselebilir. Akciğer tümörlerine bağlı olarak gelişen plevralı transüdalarda da nadiren lipaz düzeyi artar. ERCP, Oddi sfinkterinde spazma neden olan narkotik analjezikler ve heparinde serum lipaz düzeyini artırabilir.

Numune Red Kriteri: Hemoliz

Referans Aralığı: 22-51 U/L

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates