Kreatin Kinaz
Fosfokinaz
Gama Glutamil Transferaz
Alkalen Fosfataz
Aspartat Aminotransferaz
Alanin Aminotransferaz
Bilirubin Direkt
Bilirubin Total
Albumin
Total Protein
Ürik Asit
Kreatinin
Kreatinin Klirensi
Tiroglobulin (Tg)
TSH Reseptör Antikoru (TRAb)
Tiroksin Bağlayıcı Globülin (TBG)
Lipoprotein (Lp (a))
Homosistein
Kreatin Fosfokinaz (CPK)
Kompleman C3
Kryoglobulin
Haptoglobulin (HPT)
Alfa-2 Makroglobulin
Alfa-1 Antitripsin
Protein Elektroforezi
Lipid Elektroforezi
Asit Fosfataz (prostatik)
Asit Fosfataz (total) (TAF)
Kreatinin Klirensi
Lipaz
Amilaz
Magnezyum
Kalsiyum
İnorganik Fosfor
Klorür
Sodyum
Potasyum
Glukohemoglobin
Oral Glukoz Tolerans Testi (100 gr)
Oral Glukoz Tolerans Testi (75 gr)
Oral Glukoz Tolerans Testi (50 gr)
Glukoz Testleri
Şeker Yükleme Testi İçin Gelirken Bilinmesi Gerekenler
Gebelik Diyabeti İçin Risk Faktörleri
Şeker Yükleme Testleri
Trigliserit
Kolesterol LDL
Kolesterol HDL
Kolesterol Total
Tiroid Stimülating Hormon
Serbest T4
Serbest T3
KATEKOLAMİNLER (Dopamin, epinefrin, norepinefrin)
Kortizol
Gastrin
Anjiotensin konverting enzim (ACE)
Angiotensin II
Renin
Aldosteron
Antidiüretik hormon (ADH)
Kalsitonin
Growth hormon (GH)
Androstenedion
17-OH Progesteron
Estriol
Tiroid peroksidaz antikorları (Anti T, Anti M)
Anti müllerian hormon (AMH)
Alfa - Fetaprotein
Testosteron TOTAL
BETA HCG (Kantitatif)
Prolaktin PRL
Progesteron
Lütein Yapıcı Hormon LH
Östradiol (Estradiol)
Folikül Stimulan Hormon FSH
Nöronspesifik Enolaz (NSE)
CA 72-4
Kromogranin A (CgA)
Dehidroepiandrosteron Sülfat
Prostat Spesifik Antijen
CA125
CA 19-9
CA 15-3
CEA
Periferik Yayma (formül lökosit)
Sedimantasyon
Vitamin B12
Tam İdrar Tahlili
Aktive protein c rezistansı
Protein S Aktivitesi
Protein C Aktivitesi
Fibrinojen
Folik Asit
Transferrin (Tf)
Ferittin
Demir Bağlama Kapasitesi
Demir
İmmün fiksasyon elektroforezi (idrar)
İmmün fiksasyon elektroforezi (serum)
IgA
Echinococcus spesifik IgE
IgE
IgD
IgM
IgG
Kültür Örnekleri
Elisa Tetkikleri
Romatoid Faktör RF
ASO
1. Trimester Tarama (2 li Test)
2. Trimester Tarama (3 lü Tarama)
Kreatinin
Tam İdrar Tahlili
Aktive protein c rezistansı
Protein S Aktivitesi
Protein C Aktivitesi
Albumin
Protein Elektroforezi
Amilaz
Kalsiyum
İnorganik Fosfor
Kolinesteraz
Laktat Dehidrogenaz (LDH)
Cıva (Tam Kan)
Mangan
Arsenik (Tam Kan)
Arsenik (İdrar)
Kobalt
Gümüş
Selenyum (ICP)
Arsenik (ICP)
İdrarda Magnezyum
İdrarda Çinko
İdrarda Bakır
Lityum
Aluminyum
Kadminyum
Bakır
Nikel
İdrarda Krom
Kanda Krom
Çinko
İdrarda Kurşun
Kanda Kurşun
Solvent Tayini
Fenil Glioksilik Asit
Mandelik Asit
Metil Hippürik Asit
2,5 Hegzandion
O-kresol
Trans-trans Mukonik Asit
Hippürik Asit
Fenol
ALA
Karboksi Hemoglobin
Porfobilinojen
TCE (Trikloretanol)
TCA (Triklorasetikasit)
KİMERİZM
PRA
LENFOSİT CROSSMATCH
HLA-B27
HLA-B
HLA-DRDQ
HLA-ABDR
HLA-ABC
AL PANELİ (AKUT LÖSEMİ PANELİ)
AML PANELİ (AKUT MYELOİD LÖSEMİ)
ALL PANELİ (AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ)
KLL PANEL (KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ)
CD38-CD138 MUTLAK SAYIM
CD20(PE)/CD19(FITC)
CD3/CD16+56
CD4/CD8/CD3
CD45/CD14
CD34 Mutlak Sayım
CD19 Mutlak Sayım
CD3 Mutlak Sayım
Flow cytometric cross match
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates